ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق جهت سیستم های فتوولتائیک وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.

ارستر فتوولتائیک

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
 ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS600 با کد 5093629

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS600 با کد 5093629

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 ارستر فتوولتاییک با کد V20-C 2PH-600 5094613

ارستر فتوولتاییک با کد V20-C 2PH-600 5094613

    این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه داری از اینورتر و پنل خورشیدی را برعهد.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 ارستر فتوولتاییک V20-C 2PHFS-1000 با کد 5094615

ارستر فتوولتاییک V20-C 2PHFS-1000 با کد 5094615

سرج ارستر فتوولتائیک 5094615 :   ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 سرج ارستر فتولتائیک با کد V20-C 3PHFS-1000 5094574

سرج ارستر فتولتائیک با کد V20-C 3PHFS-1000 5094574

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتایی V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623

ارستر فتوولتایی V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623 نوع 2+1 : این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییV20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییV20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک V20-C  2PHFS-600 با کد  5094572 :     ویژگی های .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک  V25-B+C 3-PH900 با کد 5097447

ارستر فتوولتاییک V25-B+C 3-PH900 با کد 5097447

می دانیم که رعد وبرق و حتی نوسانات شدید برق می تواند آسیب شدیدی به دستگاه های برقی وارد کند. وجود.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک  V20-C  2PHFS-600 با کد  5094572 :   ویژگی های یک ار.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر فتوولتاییک V20-C 3-PH-1000 با کد 5094608

ارستر فتوولتاییک V20-C 3-PH-1000 با کد 5094608

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V20-C 3PH-600 با کد 5094605

ارستر فتوولتاییک V20-C 3PH-600 با کد 5094605

سرج ارستر فتوولتائیک  5094605 : ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH600با کد 5093628

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH600با کد 5093628

می دانیم که رعد وبرق و حتی نوسانات شدید برق می تواند آسیب شدیدی به دستگاه های برقی وارد کند. .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH900 با کد 5097457

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PH900 با کد 5097457

ارستر فتوولتاییک دستگاه های رعد و برق و محافظ های برقی برای محافظت از تجهیزات الکترونیکی با ج.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه داری از اینورتر و پنل خورشیدی را برعهده دارد.اگر بخواهیم ویژ.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد 5093625

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد 5093625

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد