ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق جهت سیستم های فتوولتائیک وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.

ارستر فتوولتائیک

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
 ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-1000 OBO با کد 5094615

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-1000 OBO با کد 5094615

سرج ارستر فتوولتائیک 5094615 :   ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PHFS600 OBO با کد 5093629

ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PHFS600 OBO با کد 5093629

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 ارستر فتوولتاییک اوبو با کد OBO V20-C 2PH-600 5094613

ارستر فتوولتاییک اوبو با کد OBO V20-C 2PH-600 5094613

    این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه داری از اینورتر و پنل خورشیدی را برعهد.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 سرج ارستر فتولتائیک اوبو با کد OBO V20-C 3PHFS-1000 5094574

سرج ارستر فتولتائیک اوبو با کد OBO V20-C 3PHFS-1000 5094574

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه داری از اینورتر و پنل خورشیدی را برعهده دارد.اگر بخواهیم ویژ.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PH600 OBO با کد 5093628

ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PH600 OBO با کد 5093628

  می دانیم که رعد وبرق و حتی نوسانات شدید برق می تواند آسیب شدیدی به دستگاه های بر.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو OBO V25-B+C 3-PH900 با کد 5097447

ارستر فتوولتاییک اوبو OBO V25-B+C 3-PH900 با کد 5097447

می دانیم که رعد وبرق و حتی نوسانات شدید برق می تواند آسیب شدیدی به دستگاه های برقی وارد کند. وجود.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو OBO V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623

ارستر فتوولتاییک اوبو OBO V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623

ارستر فتوولتاییک V50-B+C 3-PH600 با کد 5093623 نوع 2+1 : این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو OBO با کد 5097448

ارستر فتوولتاییک اوبو OBO با کد 5097448

این نوع ارستر فتوولتاییک وظیفه ی نگه داری از اینورتر و پنل خورشیدی را برعهده دارد.اگر بخواهیم ویژ.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C  2PHFS-600 با کد  5094572 :   ویژگی های یک ارس.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 2PHFS-600 با کد 5094572

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C  2PHFS-600 با کد  5094572 :     ویژگی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 3-PH-1000 با کد 5094608

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 3-PH-1000 با کد 5094608

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 3PH-600 OBO با کد 5094605

ارستر فتوولتاییک اوبو V20-C 3PH-600 OBO با کد 5094605

سرج ارستر فتوولتائیک  5094605 : ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PH900 با کد 5097457

ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PH900 با کد 5097457

ارستر فتوولتاییک دستگاه های رعد و برق و محافظ های برقی برای محافظت از تجهیزات الکترونیکی با ج.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ارستر فتوولتاییک اوبو V50-B+C 2-PHFS900 با کد 5094758

ویژگی های یک ارستر فتوولتاییک رعد و برق یک علت شایع در شکست در سیستم های فتوولتائیک  و باد ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد