اینورتر شبه سینوسی یکی از بهترین سری اینورترها می باشد که با قیمت مناسب و کیفیت عالی برخوردار است که دارای یک سال گارانتی می باشد. از جمله مزیت هایی که به آن اشاره می شود دارا بودن شارژ کنترلر خورشیدی توسط خود اینورتر می باشد که نصب آن بسیار ساده است. اینورتر شبه سینوسی جریان مستقیم AC را به جریان متناوب DC تبدیل می کند که در ابزارهای کاربردی استفاده می شود و بسیار منحصر به فرد می باشد.

اینورتر شبه سینوسی

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
Inverter Intelligent LS1000-12 اینورتر شبه سینوسی شارژ کنترلر دار اینتلیجنت سری LS

Inverter Intelligent LS1000-12 اینورتر شبه سینوسی شارژ کنترلر دار اینتلیجنت سری LS

اینورتر های خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید  LS اینورتر  Link Champ سر.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1000w ورودی 24v

اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1000w ورودی 24v

اینورتر های خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید  LS اینورتر  Link Champ سری LS : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1000w-12V

اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1000w-12V

اینورتر های خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید  LS اینورتر  Link Champ سری LS : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1500w ورودی 24v

اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1500w ورودی 24v

اینورتر های خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید  LS 1500w اینورتر  Link Champ سری.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1500W-12V

اینورتر خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید LS -1500W-12V

اینورتر های خورشیدی Intelligent Link Champ سری جدید  LS 1500w اینورتر  Link Champ سری.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1000W

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1000W

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1000W ورودی 24V

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1000W ورودی 24V

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1200W

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1200W

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1200W ورودی 24v

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1200W ورودی 24v

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1500W

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1500W

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1500W ورودی 24v

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 1500W ورودی 24v

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2000W

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2000W

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2000W وردی 24v

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2000W وردی 24v

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2500W

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2500W

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2500W ورودی 24v

اینورتر شبه سینوسی Link Champ سری SP Intelligent 2500W ورودی 24v

بهترین گزینه برای سیستم های خورشیدی وبرق خورشیدی  و دستگاه هایی با توان راه اندازی بالا ای.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد