برق صنعتی رشته ای از برق می باشد که به بحث تجهیزات کارخانجات و محصولات برق صنعتی می پردازد از جمله از تجهیزاتی که در محدوده برق صنعتی قرار می گیرند میتوان به رله های امر جنسی و کنتاکتورها و فیوزهای خاص و کاردی و اینورترهای کنترل دور و بسیاری از محصولات دیگر میتوان نام برد.

رشته های برق صنعتی بسیار زیاد می باشند.

تجهیزات برق صنعتی

جستجو

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.2

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.2

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.5

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.5

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-1

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-1

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-10

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-10

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-15

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-15

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-2

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-2

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-3

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-3

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-5

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-5

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-1.5

اتوترانس دلتا سه فاز STT-1.5

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-15

اتوترانس دلتا سه فاز STT-15

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-20

اتوترانس دلتا سه فاز STT-20

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا     قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-3

اتوترانس دلتا سه فاز STT-3

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-30

اتوترانس دلتا سه فاز STT-30

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-40

اتوترانس دلتا سه فاز STT-40

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-6

اتوترانس دلتا سه فاز STT-6

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد