رله اصولا به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی و یا کمیت فیزیکی مشخص تحریک می شود و موجب به کار افتادن دستگاه ویا دستگاه های الکتریکی دیگری می شود .

معنی لغوی رله پیلز تقویت است .

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با هدایت یک مدار الکتریکی دیگر باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن این کلید الکتریکی به روش های مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی، الکترو استاتیک و ... می باشد.

مخترع رله ژوزف هانری است که درسال ۱۸۳۵ میلادی اختراع شد.

از آنجا که رله می‌تواند جریانی قوی‌تر از جریان ورودی را هدایت کند، به معنی واضح تر می‌توان آن را نوعی تقویت کننده نیز دانست.

رله پیلز

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
  رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل C.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
  رله پیلز مدل PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals کد 793100

رله پیلز مدل PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals کد 793100

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل C.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
  رله پیلز مدل PNOZ mo4p 4n/o کد 773536

رله پیلز مدل PNOZ mo4p 4n/o کد 773536

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل C.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

رله پیلز مدل Chipcard 1 piece 32kB کد 779211

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما کد  ساخت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PNOZ 2 کد 475750

رله پیلز مدل PNOZ 2 کد 475750

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PNOZ mc3p Profibus 2 کد 773732

رله پیلز مدل PNOZ mc3p Profibus 2 کد 773732

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما فروش انواع رله.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PNOZ mc3p کد 773721

رله پیلز مدل PNOZ mc3p کد 773721

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix کد 774545

رله پیلز مدل PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix کد 774545

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PNOZ3 5S/10 کد 474856

رله پیلز مدل PNOZ3 5S/10 کد 474856

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PSEN im1 کد 535130

رله پیلز مدل PSEN im1 کد 535130

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PSEN op Bracket kit antivibration کد 630327

رله پیلز مدل PSEN op Bracket kit antivibration کد 630327

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m کد 630303

رله پیلز مدل PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m کد 630303

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
 رله پیلز مدل PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m کد 630313

رله پیلز مدل PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m کد 630313

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما  رله پیلز.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
رله پیلز مدل CHIP CARD READER کد 779230

رله پیلز مدل CHIP CARD READER کد 779230

فروش انواع رله پیلز در فروشگاه ایران سولار با کدهای گوناگون متناسب با در خواست شما رله پیلز مدل P.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد