ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر OBO دیتا کد 5093996

ارستر OBO دیتا کد 5093996

  بررسی ویژگی های ارستر با کد 5093996 ارستر OBO دیتا کد 5093996  : نگه دارن.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO دیتا کد 5098411

ارستر OBO دیتا کد 5098411

بررسی ویژگی های ارستر با کد 5098411 ارستر OBO دیتا کد  5098411 : نگه دارنده قوی فاز .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO دیتا کد 5098431

ارستر OBO دیتا کد 5098431

بررسی ویژگی های ارستر با کد 5098431 ارستر OBO دیتا کد 5098431 : نگه دارنده قوی فاز طا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO دیتا کد 5099803

ارستر OBO دیتا کد 5099803

بررسی ویژگی های ارستر OBO دیتا کد 5099803 ارستر OBO دیتا کد 5099803 : نگه دارند.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس  B+C کد 5093631

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093631

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 5093631 ارستر OBO کلاس&.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B با کد 5096865

ارستر OBO کلاس B با کد 5096865

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس B کد  5096878 : محافظت از فاز.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B با کد 5096877

ارستر OBO کلاس B با کد 5096877

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس B کد  5096877 : محافظت از فاز.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر OBO کلاس B کد 5096879

ارستر OBO کلاس B کد 5096879

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس B کد  5096879 : محافظت از فاز ونول میزان طاقت 255.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد  5093724

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093724

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5093724 ارستر OBO .....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر OBO کلاس B+C کد 5089756

ارستر OBO کلاس B+C کد 5089756

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5089756 ارستر OBO کلاس B+C کد 5089756 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5089763

ارستر OBO کلاس B+C کد 5089763

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5089763 ارستر OBO کلاس B+C کد 5089763 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5093533

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093533

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 5093533 ارستر OBO کلاس B+C کد 5093533  : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5093627

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5093627 ارستر OBO کلاس B+C کد 5093627 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5093647

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093647

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد  5093647 ارستر OBO .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5093654

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093654

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5093654 ارستر OBO کلاس B+C کد 5093654 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد