ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر OBO کلاس B+C کد 5093662

ارستر OBO کلاس B+C کد 5093662

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5093662 ارستر OBO کلاس B+C کد 5093662 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5094418

ارستر OBO کلاس B+C کد 5094418

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی تک فاز OBO  با کد 5094418 ارستر OBO کلاس B+C کد 5094418 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5094444

ارستر OBO کلاس B+C کد 5094444

  بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 5094444 ارستر OBO کلاس B+C کد 5094444.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5094510

ارستر OBO کلاس B+C کد 5094510

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 5094510 ارستر OBO کلاس B+C کد 5094510 : نگه .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5095606

ارستر OBO کلاس B+C کد 5095606

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5095606 ارستر OBO کلاس B+C کد 5095606 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد 5096677

ارستر OBO کلاس B+C کد 5096677

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 5096677 ارستر OBO کلاس&.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر OBO کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

ارستر OBO کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 3627 ارستر OBO کلاس B+C.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

ارستر OBO کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی OBO  با کد 3627 ارستر OBO کلاس B+C.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C  با کد 5094653

ارستر OBO کلاس C با کد 5094653

سرج ارستر V20-C 3+FS-385 با کلاس حفاظتی C  و کد فنی 5094653   محافظت از فاز ونو.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر OBO کلاس C  کد  5094760

ارستر OBO کلاس C کد 5094760

  ارستر OBO کلاس C کد 5094760   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس B کد.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C با کد 5094765

ارستر OBO کلاس C با کد 5094765

  ارستر OBO کلاس C کد 5094765   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094618

ارستر OBO کلاس C کد 5094618

  ارستر OBO کلاس C کد 5094618 بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس C کد  5094.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094624

ارستر OBO کلاس C کد 5094624

ارستر OBO کلاس C کد 5094624 : ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255V دارای جریان.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094627

ارستر OBO کلاس C کد 5094627

سرج ارستر V20-C 4-280 کلاس حفاظتی C  و کد فنی5094627   محافظت از فاز .....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر OBO کلاس C کد 5094703

ارستر OBO کلاس C کد 5094703

  ارستر OBO کلاس C کد 5094703    بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد