ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر OBO کلاس C کد 5094704

ارستر OBO کلاس C کد 5094704

  بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس C  کد 5094704   محافظت از فاز.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094727

ارستر OBO کلاس C کد 5094727

  ارستر OBO کلاس C  کد 5094727    بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل O.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094762

ارستر OBO کلاس C کد 5094762

  سرج ارستر کلاس V20-C 2+NPE+FS C  کد 5094762     محافظت از .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094765

ارستر OBO کلاس C کد 5094765

  ارستر OBO کلاس C کد 5094765   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5094768

ارستر OBO کلاس C کد 5094768

  بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس C  5094768    محافظ.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5096375

ارستر OBO کلاس C کد 5096375

  ارستر OBO کلاس C کد 5096375   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل OBO کلاس.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C کد 5096397

ارستر OBO کلاس C کد 5096397

  سرج ارستر V20-C 3+NPE+AS با کلاس C  کد 5096397   محافظت از فاز ونول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C+D کد 5093418

ارستر OBO کلاس C+D کد 5093418

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی تکفازOBO  با کد 5093418 ارستر OBO کلاس C+D کد 509.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس C+D کد 5094920

ارستر OBO کلاس C+D کد 5094920

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نولOBO  با کد 5094920 ارستر OBO کلاس C+D کد 5094920 .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس D کد 5092701

ارستر OBO کلاس D کد 5092701

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس D کد 5092800

ارستر OBO کلاس D کد 5092800

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس D کد 5097453

ارستر OBO کلاس D کد 5097453

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر OBO کلاس D کد 5097607

ارستر OBO کلاس D کد 5097607

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر اوبو OBO دیتا کد 5084020

ارستر اوبو OBO دیتا کد 5084020

  بررسی ویژگی های ارستر با کد 5093996 ارستر OBO دیتا کد 5093996  : نگه دارن.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اسپارک گپ  OBO دیتا  کد 5240085

اسپارک گپ OBO دیتا کد 5240085

بررسی ویژگی های ارستر با کد :5240085 ارستر OBO دیتا کد 5240085 : نگه دارنده قوی فاز ط.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد