سیستم های خورشیدی

انرژی خورشیدی بزرگترین منبع انرژی در دنیا است. این انرژی پاک، ارزان و بی پایان بوده و در تمام مناطق کشورمان و جهان قابل استفاده می باشد.

شما میتوانید با استفاده از سیستم های خورشیدی (سولار) انرژی خورشید را به الکترسیته تبدیل کنید. این روش به دو صورت مستقیم (به وسیله پنل های فتوولتائیک) و غیر مستقیم (به وسیله متمرکز کردن انرژی خورشیدی) انجام میشود.

سیستم های خورشیدی

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.