فیوزهای DC  برای کاربردهای مختلف متداول شده اند . این فیوزها به شکل وسیع جهت حفاظت از باطری ها و کابل های رابط در سیستمهای برق اظطراری و پشتیبان و وسایل نقلیه با منبع تغذیه و موتور محرک DC  مورد استفاده قرار میگیرند.

طراحی فیوزDC با شرایط ویژه برای شکستن امن جریان مستقیم (Breaking DC Circuit) متناسب می باشد.

تجهیزات فتو ولتائیک (PV) همچنین از انواع خاصی از فیوزهای DC جهت حفاظت مدار بهره می برند.

این فیوزها که میتوانند از یک پنل کوچک تا آرایه ای از پنل های بزرگ محافظت کنند

فیوز AC/DC

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
فیوز استوانه ای 10 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 10 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 10 آمپر 1000 ولت 38*10 DC در ایران سولار.فیوز استوانه ای بیش تر محافظت کننده ی از.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 12 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 12 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 12 آمپر 1000 ولت 38*10 DC در ایران سولار..فیوز استوانه ای بیش تر محافظت کننده ی ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 16 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 16 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 16 آمپر 1000 ولت 38*10 DC در ایران سولار.فیوز استوانه ای بیش تر محافظت کننده ی از.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 20 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 20 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 20 آمپر 1000 ولت 38*10 DC فیوز استوانه ای بیش تر محافظت کننده ی از مدارهایی .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 25 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 25 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 25 آمپر 1000 ولت 38*10 DC در ایران سولار. .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 32 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 32 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 32 آمپر 1000 ولت 38*10 DC در ایران سولار.فیوز استوانه ای بیش تر محافظت کننده ی از.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز استوانه ای 6 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 6 آمپر 1000 ولت 38*10 DC

فیوز استوانه ای 6 آمپر 1000 ولت DC در ایران سولار. .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 10 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 10 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 12 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 12 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 16 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 16 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 25 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 25 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 32 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 32 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 32 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 32 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 6 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 6 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
فیوز مینیاتوری 8 آمپر AC

فیوز مینیاتوری 8 آمپر AC

این فیوز به گونه ای عمل می کند که حفاظت از مدار را در مقابل آتش سوزی، اضافه بار، و اتصال کوتاه را.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد