پنل های خورشیدی مونوکریستال از یک کریستال بزرگ سیلیس ساخته می شوند در صورتی که پنل های خورشیدی پلی کریستال از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شود نکته قابل توجه در کاربرد سلولهای خورشیدی در اینجاست که پنلهای ساخته شده از سلولهای مونوکریستال به میزان بسیار جزئی دارای سطح کمتری نسبت به پنلهای پلی کریستال مشابه خود هستند یا به عبارتی راندمان آنها بالاتر است. از طرف دیگربه گرانتر بودن سیلیکون قیمت بالاتری دارند

پنل خورشیدی مونوکریستال

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
پنل خورشیدی مونوکریستال 10 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 10 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 100 وات مارک یینگلی (yingli) و  سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 100 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 200 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 200 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 250 وات مارک یینگلی (yingli) و زایتک (zytech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 250 وات مارک یینگلی (yingli) و زایتک (zytech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 260 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 260 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 280 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 280 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 300 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 300 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی مونوکریستال 320 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

پنل خورشیدی مونوکریستال 320 وات مارک یینگلی (yingli) و سانتک (suntech)

تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی برق دستاورد پایه اصلی یک سیستم خورشیدی به نام پنل خورشیدی است. سلول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد