واریاک یا واریابل یک نام تجاری برای Outo transformer است. یک ترانسفورمر جریان الکتریکی و مقاومت ظاهری ایجاد کرده و ولتاژ اولیه و ثانویه ای که توسط این دستگاه ایجاد می شود دارای تفاوت است.  برای فهم بهتر آن باید دو مفهوم مغناطیس و الکتریسیته را بدانید. وقتی جریانی از سیمی عبور می کند ، میدان مغناطیسی در اطراف سیم ایجاد می شود و تغییر آن باعث ایجاد جریان مغناطیسی می شود. بر اساس نظریه ی فارادای هر تغییری در مدار میدان مغناطیسی باعث ایجاد جریان الکتریکی در آن مدار می شود. با استفاده از این دو مفهوم ما می توانیم بفهمیم که استفاده از جریان متفاوت برای ایجاد تغییر در میدان مغناطیسی با وجود مداری دیگر،جریانی را در آن مدار ایجاد می کند و  این چیزی است که در یک ترانسفورمر اتفاق می افتد.

واریابل

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.2

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.2

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.5

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-0.5

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-1

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-1

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-10

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-10

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-15

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-15

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-2

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-2

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-3

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-3

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتو ترانس دلتا تک فاز MST-5

اتو ترانس دلتا تک فاز MST-5

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس تک فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 300-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-1.5

اتوترانس دلتا سه فاز STT-1.5

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-15

اتوترانس دلتا سه فاز STT-15

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-20

اتوترانس دلتا سه فاز STT-20

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا     قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-3

اتوترانس دلتا سه فاز STT-3

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-30

اتوترانس دلتا سه فاز STT-30

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-40

اتوترانس دلتا سه فاز STT-40

مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا   قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
اتوترانس دلتا سه فاز STT-6

اتوترانس دلتا سه فاز STT-6

  مشخصات فنی واریابل و اتوترانس سه فاز دلتا قابلیت تنظیم ولتاژ از 520-0 ولت قابل.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد