پنل های خورشیدی مونوکریستال از یک کریستال بزرگ سیلیس ساخته می شوند در حالی که پنل های خورشیدی پلی کریستال از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شود نکته قابل توجه در کاربرد سلولهای خورشیدی در اینجاست که پنلهای ساخته شده از سلولهای مونوکریستال به میزان بسیار جزئی دارای سطح کمتری نسبت به پنلهای پلی کریستال مشابه خود هستند یا به عبارتی راندمان آنها بالاتر است. از طرف دیگر به دلیل گرانتر بودن سیلیکون، قیمت بالاتری دارند

پنل خورشیدی پلی کریستال

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
پنل خورشیدی 10 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 10 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 120 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 120 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 150 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 150 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 20 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 20 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 200 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 200 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 250 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 250 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد