پنل خورشیدی که به سولار پنل یا صفحه خورشیدی معروف هستند ترکیبی از اجزا نیمه هادی هستند که تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریسیته را بر عهده دارند. پنل های خورشیدی با نام فتوولتائیک (PhotoVoltaic) یا سولار (Solar)نیز معروف هستند. پنل های(صفحه) فتوولتائیک (PhotoVoltaic) از نظر نحوه ساخت و تکنولوژی به 3 دسته اصلی تقسیم میشود. صفحات فتوولتائیک پلی کریستال (Photovoltaic Polycrystalline Panels)، صفحات فتوولتائیک مونوکریستال (Photovoltaic Monocrystalline Panels) و صفحات فتوولتائیک نواری (Thin Film).

پنل خورشیدی

جستجو

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
پنل خورشیدی 10 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 10 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 10 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 100 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 120 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 120 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 120 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 15 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 150 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 150 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 150 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 20 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 20 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 20 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 200 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 200 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 200 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 25 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 250 وات مارک زایتک

پنل خورشیدی 250 وات مارک زایتک

صفحه های خورشیدی از اتصال سلول‌های خورشیدی بوجود می‌آیند. بدلیل آنکه یک صفحه خورشیدی مقدار محدودی.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 250 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد