یک سیستم تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی نوع متصل به شبکه (On-Grid یا Grid-Tied) تشکیل میشود از:

1) پنل یا صفحه خورشیدی که وظیفه تبدیل انرژی فوتونهای نوری به انرژی الکتریکی را دارند. جهت افزایش جریان و ولتاژ تولیدی تمام صفحات متناسب با بار متصل، معمولاً صفحات خورشیدی به صورت سری و موازی متصل و نصب می شوند.

2) اینورتر: که وظیفه تبدیل جریان DC تولیدی به جریان AC جهت مصرف کننده های جریان متناوب را برعهده دارند.

3) کنتور دوطرفه: مازاد یا کمبود انرژی الکتریکی تولیدی به ترتیب در طول روز و در طول شب یا روزهای ابری بر حسب کیلووات‌ساعت به شبکه تزریق یا از شبکه تأمین می گردد که مقادیر آن توسط این نوع کنتور محاسبه می گردد.

لازم به ذکر است که سیاست تشویقی شرکتهای برق منطقه‌ای جهت ترغیب مصرف‌کنندگان به نصب سیستمهای خورشیدی و کمک به تولید برق شبکه سراسری، به صورت خریداری برق تولیدی توسط مصرف کننده با تعرفه بالاتری نسبت به برق مصرفی می باشد.

ویژگی اصلی پکیج های خورشیدی متصل به شبکه، عدم وجود باتری برای ذخیره انرژی در طول شب و روزهای ابری می باشد و بنابراین، فقط برای مناطقی قابل استفاده است که دسترسی به شبکه سراسری برق یا شبکه محلی یا ژنراتور پشتیبان امکان پذیر است.

پکیج های خورشیدی متصل به شبکه

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.