وظیفه مبدل DC-DC  تبدیل سطح ولتاژ یک جریان به سطح ولتاژ دیگری است که ولتاژ خروجی میتوان از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد.در مقابل مبدل DC-DC،مبدل AC-DC قرار دارد که جریان متناوت را به جریان مستقیم تبدیل کند و مبدل DC-ACیا اینورتر که جریان مستقیم را به متناوب تبدیل میکند

مبدل‌ DC-DC به شکلی در منبع تغذیه سوئیچینگ و موتور DC استفاده می شود و ورود جریان بیش تر از جریان رگولات ‌نشده‌ که از یک مبدل وارد مدار‌ میشود  و پس از آن می‌توان به سطح ولتاژ درخواست شده تغییر حالت داده و از این مبدل‌ به همراه یک ترانسفورماتور ایزولاسیون در مدار منبع  تغذیه سوئیچینگ مصرف شود

کانورتر DC/DC

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
 کانورتر HF150W-SD48-12 ورودی 48 خروجی 12

کانورتر HF150W-SD48-12 ورودی 48 خروجی 12

کانورتر : HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت کانورتر از نظر نوع به دو دسته تقسیم می شود کانور.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر : HF200W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

کانورتر : HF200W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

کانورتر HF200W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت بررسی ویژگی های یک کانورتر زمانی  dc/dcکه ا.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر DC-DC  Intelligent آمپر  10

کانورتر DC-DC Intelligent آمپر 10

10A فروش مبدل DC به DC لینک چامپ : کانورترهای DCبهDC  Intelligentدر آمپر های 10، 20، 3.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر DC-DC  Intelligentدر آمپر 15

کانورتر DC-DC Intelligentدر آمپر 15

15A فروش مبدل DC به DC لینک چامپ : کانورترهای DCبهDC  Intelligentدر آمپر های 10، 20، 3.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر DC-DC  Intelligentدر آمپر 20

کانورتر DC-DC Intelligentدر آمپر 20

20A فروش مبدل DC به DC لینک چامپ : کانورترهای DCبهDC  Intelligentدر آمپر های 10، 20، 3.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر DC-DC  Intelligentدر آمپر 30

کانورتر DC-DC Intelligentدر آمپر 30

30A فروش مبدل DC به DC لینک چامپ : کانورترهای DCبهDC  Intelligentدر آمپر های 10، 20، 3.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر DC-DC  Intelligentدر آمپر 40

کانورتر DC-DC Intelligentدر آمپر 40

40A فروش مبدل DC به DC لینک چامپ : کانورترهای DCبهDC  Intelligentدر آمپر های 10، 20، 3.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت

کانورتر HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت

کانورتر : HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت کانورتر از نظر نوع به دو دسته تقسیم می شود کانور.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت

کانورتر HF150W-SD12-5 ورودی 12 خروجی 5 ولت

کانورتر از نظر نوع به دو دسته تقسیم می شود کانورتر کاهنده و کانورتر افزاینده. کانورتر کاهنده به ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF150W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24

کانورتر HF150W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24

کانورتر HF150W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24 :  کانورتر dc/dc  خطی سطح ورودی و همچنین م.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF150W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

کانورتر HF150W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

مبدل‎های خازنی و کانورتر DC/DC : مبدل‎های سوئیچینگ خازنی بر اساس اتصال تناوبی خازن‎ها به ورود.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF150W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

کانورتر HF150W-SD24-48 ورودی 24 خروجی 48 ولت

کانورتر dc/dc  خطی سطح ورودی و همچنین مبدل‎های DC به DC ساده خازنی که ولتاژ را دو برابر می‎ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF200W-SD48-48 ورودی 48 خروجی 48 ولت

کانورتر HF200W-SD48-48 ورودی 48 خروجی 48 ولت

  کانورتر dc/dc  خطی سطح ورودی و همچنین مبدل‎های DC به DC ساده خازنی که ولتاژ را دو.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF240W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24 ولت

کانورتر HF240W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24 ولت

کانورتر HF240W-SD24-24 ورودی 24 خروجی 24 ولت : بعضی مواقع برای ایجاد یک سطح ولتاژ بالاتر از س.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
کانورتر HF240W-SD48-24 ورودی 48 خروجی 24 ولت

کانورتر HF240W-SD48-24 ورودی 48 خروجی 24 ولت

  کانورتر dc/dc  خطی سطح ورودی و همچنین مبدل‎های DC به DC ساده خازنی که ولتاژ را دو.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد