پنل خورشیدی

پنل خورشیدی

نوشته شده بوسیله: admin منتشر شده در: ایجادشده در تاریخ: 2017-09-25 بازدید: 714 نظرات: 0

خبر فروش پنل خورشیدی تکمیل شد.

پنل خورشیدی و عملیاتی که یک پنل خورشیدی انجام می دهد شامل عملیات یک سلول فوتوولتاییک پایه است که نشان دهنده ی تجمع چند سلول خورشیدی نامیده می شود می باشد. سلول های خورشیدی از همان نوع مواد نیمه هادی مانند سیلیکون ساخته شده است که در صنایع گوناگون استفاده می شود. برای سلول های خورشیدی یک پنل خورشیدی سلول خورشیدی نیمه رسانای نازک به ویژه برای تشکیل یک میدان الکتریکی، مثبت در یک طرف و منفی از طرف دیگر مورد توجه قرار می گیرد.هنگامی که انرژی نور به سلول خورشیدی در یک پنل خورشیدی ضربه می زند، الکترون ها از اتم ها در مواد نیمه هادی آزاد می شوند. اگر هادی های الکتریکی در یک پنل خورشیدی به طرف های مثبت و منفی متصل شوند، تشکیل یک مدار الکتریکی، الکترون ها را می توان در شکل جریان الکتریکی یعنی برق استفاده کرد. این برق پس از آن می تواند به قدرت یک بار، مانند یک نور و یا یک ابزار استفاده می شود پس پنل خورشیدی با وجود سلول های خورشیدی می تواند تشکیل شود.