ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر دیتا کد 5098411

ارستر دیتا کد 5098411

بررسی ویژگی های ارستر با کد 5098411 ارستر دیتا کد  5098411 : نگه دارنده قوی فاز.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر دیتا کد 5098431

ارستر دیتا کد 5098431

بررسی ویژگی های ارستر با کد 5098431 ارستر دیتا کد 5098431 : نگه دارنده قوی فاز طاقت و.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر دیتا کد 5099803

ارستر دیتا کد 5099803

بررسی ویژگی های ارستر  دیتا کد 5099803 ارستر دیتا کد 5099803 : نگه دارنده .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093631

ارستر کلاس B+C کد 5093631

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی   با کد 5093631 ارستر کلاس B+C&nbs.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B با کد 5096865

ارستر کلاس B با کد 5096865

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس B کد  5096878 : محافظت از فاز ون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B کد 5096879

ارستر کلاس B کد 5096879

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس B کد  5096879 : محافظت از فاز ونول میزان طاقت 2.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093724

ارستر کلاس B+C کد 5093724

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5093724 ارستر کلاس B+.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر کلاس B+C کد 5089756

ارستر کلاس B+C کد 5089756

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول با کد 5089756 ارستر  کلاس B+C کد 5089756 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093533

ارستر کلاس B+C کد 5093533

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی با کد 5093533 ارستر کلاس B+C کد 5093533  : نگه دارنده ق.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093627

ارستر کلاس B+C کد 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5093627 ارستر کلاس B+C کد 5093627 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5094444

ارستر کلاس B+C کد 5094444

  بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی با کد 5094444 ارستر کلاس B+C کد 5094444 : نگه دار.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5096677

ارستر کلاس B+C کد 5096677

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی با کد 5096677 ارستر کلاس B+C کد 50.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

ارستر کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی   با کد 3627 ارستر  کلاس B+C کد 5094444.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

ارستر کلاس B+C کد و کد سفارش 5093627

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی   با کد 3627 ارستر  کلاس B+C .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C با کد 5094653

ارستر کلاس C با کد 5094653

سرج ارستر V20-C 3+FS-385 با کلاس حفاظتی C  و کد فنی 5094653   محافظت از فاز ونو.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان