ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر کلاس C کد 5094760

ارستر کلاس C کد 5094760

  ارستر  کلاس C کد 5094760   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C با کد 5094765

ارستر کلاس C با کد 5094765

    بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس B کد 5094765    .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094624

ارستر کلاس C کد 5094624

ارستر  کلاس C کد 5094624 : ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255V دارای جری.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094627

ارستر کلاس C کد 5094627

سرج ارستر V20-C 4-280 کلاس حفاظتی C  و کد فنی5094627   محافظت از فاز .....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر کلاس C کد 5094703

ارستر کلاس C کد 5094703

    بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس 5094703     .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094765

ارستر کلاس C کد 5094765

  ارستر کلاس C کد 5094765   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094768

ارستر کلاس C کد 5094768

  بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل کلاس C  5094768    محاف.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5096375

ارستر کلاس C کد 5096375

  ارستر   کلاس C کد 5096375   بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل&.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5096397

ارستر کلاس C کد 5096397

  سرج ارستر V20-C 3+NPE+AS با کلاس C  کد 5096397   محافظت از فاز ونول .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C+D کد 5093418

ارستر کلاس C+D کد 5093418

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی  با کد 5093418 ارستر  کلاس C+D کد 5093418 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C+D کد 5094920

ارستر کلاس C+D کد 5094920

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5094920 ارستر  کلاس C+D کد 5094.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس D کد 5092701

ارستر کلاس D کد 5092701

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس D کد 5092800

ارستر کلاس D کد 5092800

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر دیتا کد 5081645

ارستر دیتا کد 5081645

بررسی ویژگی های  ارستر دیتا کد 5081645   ارستر دیتا کد 5081645 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر دیتا کد 5084020

ارستر دیتا کد 5084020

  بررسی ویژگی های ارستر با کد 5093996 ارستر دیتا کد 5093996  : نگه دارنده ق.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد