ارستر یا برقگیر دستگاهی است که درسیستم های قدرت بالا 1000V برای حفاظت در برابر رعد و برق وسوئیچینگ موج مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی در برابر ولتاژ بیش از حد ناشی از عوامل خارجی نظیر (رعد و برق) و یا تغییر جریان داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. سرج ارستر هادی موجود در وسایل الکترونیکی را به زمین متصل می کند و از این طریق جریان اضافی را به زمین منتقل می نماید و ولتاژ نرمال را به هادی انتقال می دهد.
دلیل عملکرد مناسب سرج ارستر در انتقال ولتاژ اضافی آن است که در ساختار آن از اکسید فلز وریستور( The Metal Oxide Varistor)یا MOV می باشد.MOV یک نیمه هادی است که به ولتاژ بالا بسیار حساس می باشد.در ولتاژ های عادی MOV به صورت یک عایق عمل می کند و جریان از آن عبور نمیکند، اما در ولتاژ های بالا مانند یک هادی عمل می کند . در واقع وریستور مانند یک سوئیچ باز در زمان ولتاژ عادی و یک سوئیچ بسته در زمان ولتاژ بالا عمل می کند.

سرج ارستر

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
ارستر کلاس B با کد 5096877

ارستر کلاس B با کد 5096877

بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل  کلاس B کد  5096877 : محافظت از فاز ون.....
0 تومان
قیمت بدون مالیات: 0 تومان
ارستر کلاس B+C کد 5089763

ارستر کلاس B+C کد 5089763

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5089763 ارستر  کلاس B+C کد 5089.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093647

ارستر کلاس B+C کد 5093647

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی   با کد  5093647 ارستر کلاس B.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093654

ارستر کلاس B+C کد 5093654

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5093654 ارستر  کلاس B+C کد 5093.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5093662

ارستر کلاس B+C کد 5093662

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول با کد 5093662 ارستر کلاس B+C کد 5093662 : نگ.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5094418

ارستر کلاس B+C کد 5094418

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی تک فاز با کد 5094418 ارستر  کلاس B+C کد 5094418 : نگه د.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5094510

ارستر کلاس B+C کد 5094510

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی با کد 5094510 ارستر کلاس B+C کد 5094510 : نگه دارنده قوی فاز.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس B+C کد 5095606

ارستر کلاس B+C کد 5095606

بررسی ویژگی های ارستر حفاظتی سه فاز+نول  با کد 5095606 ارستر کلاس B+C کد 5095606 : .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094618

ارستر کلاس C کد 5094618

 کلاس C کد 5094618 بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل کلاس C کد  5094618 : محافظت از.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094704

ارستر کلاس C کد 5094704

  بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل کلاس C  کد 5094704   محافظت از فاز ونو.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094727

ارستر کلاس C کد 5094727

  ارستر کلاس C  کد 5094727    بررسی ویژگی های سرج ارستر مدل کلاس .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس C کد 5094762

ارستر کلاس C کد 5094762

  سرج ارستر کلاس V20-C 2+NPE+FS C  کد 5094762     محافظت از .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس D کد 5097453

ارستر کلاس D کد 5097453

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
ارستر کلاس D کد 5097607

ارستر کلاس D کد 5097607

تفاوت سرج ارستر کلاس D با سایر سرج ارسترها در این است که سرج ارستر کلاس D در ولتاژهای پایین تری ک.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد

اسپارک گپ دیتا کد 5240085

بررسی ویژگی های ارستر با کد :5240085 ارستر  دیتا کد 5240085 : نگه دارنده قوی فاز .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد