پنل های خورشیدی مونوکریستال از یک کریستال بزرگ سیلیس ساخته می شوند در حالی که پنل های خورشیدی پلی کریستال از تجمع چندین کریستال سیلیس در یک سلول ساخته می شود نکته قابل توجه در کاربرد سلولهای خورشیدی در اینجاست که پنلهای ساخته شده از سلولهای مونوکریستال به میزان بسیار جزئی دارای سطح کمتری نسبت به پنلهای پلی کریستال مشابه خود هستند یا به عبارتی راندمان آنها بالاتر است. از طرف دیگر به دلیل گرانتر بودن سیلیکون، قیمت بالاتری دارند

پنل خورشیدی پلی کریستال

نمایش: لیست شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
پنل خورشیدی 95 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 95 وات مارک یینگلی (Yingli)

پنل خورشیدی 95 وات مارک یینگلی (Yingli) پنل خورشیدی Yingli در انواع مختلف پنل خورشیدی 12 ولت .....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 10 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 10 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 100 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 100 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 100 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 100 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 200 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 200 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 250 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 250 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 260 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 260 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 280 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 280 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 300 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 300 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد
پنل خورشیدی پلی کریستال 320 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی پلی کریستال 320 وات مارک سانتک SUNTECH

پنل خورشیدی سانتک می تواند به راحتی نور خورشید را به خود جذب کرده و برق خورشیدی تولید کند. ای نون.....
موجود میباشد
قیمت بدون مالیات: موجود میباشد